20:58

Disclaimer

Quoteweb.com besteedt veel aandacht en zorg aan de juistheid van de informatie op Quoteweb.com. Het gebruik van en de toegang tot Quoteweb.com is echter onderhavig aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door het gebruiken en bezoeken van Quoteweb.com gaat U akkoord met deze voorwaarden en beperkingen.

Quoteweb.com en haar partners kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor verliezen of schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt, als gevolg van enige activiteit die is ondernomen op basis van de informatie die wordt verstrekt door Quoteweb.com. Hieronder vallen met nadruk de door Quoteweb.com verstrekte koersgegevens, adviezen en trendsignalen. Er kan geen garantie worden geboden met betrekking tot de juistheid van deze informatie. Quoteweb.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de informatie van externe toeleveranciers van informatie, en voor de gevolgen van het gebruik van die informatie.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Quoteweb.com is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Quoteweb.com op enigerlei wijze te verspreiden.

Indien u op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.